Utländsk poet

En deltagare är poet och talar nonsensspråk, gibberisch. Den andre översätter den kände poetens mästerverk.

Se om den som översätter kan behålla känsloläget, längden och rytmiken i poesin vid varje översättning, så att det trovärdigt verkar som att det är en riktig översättning.

Lämna en kommentar