Tåget

I en grupp ingår ca 4 till 6 personer. Man sitter på golvet på rad, framför och bakom varandra. Varje person håller benen runt om den person som sitter framför, så att alla sitter fast.

Nu gäller det för hela gruppen att förflytta sig till ett mål, t.ex. en markering i golvet som ligger ca 3 till 4 meter framåt. Man får bara använda sig av armarna för att ta sig framåt.

Lämna en kommentar