Ambulanskull

En person är ”olyckan” och får enbart röra sig längs en osynlig rak linje som delar rummet på mitten.

Resten av gruppen står på den ena sidan av rummet och försöker ta sig över till den andra sidan av rummet.

Blir man överkörd av ”olyckan” faller man till golvet och spelar skadad.

För att bli räddad måste man bli buren av fyra ”ambulansförare” till en speciell plats i rummet. Denna speciella plats kan markeras med stolar eller madrasser el. dyl. Ambulansförare kan vara vilka som helst i gruppen förutom ”olyckan”.

På den speciella platsen återhämtar man sig genom att räkan till fem och sedan är man redo att fortsätta i leken igen.

Antal ”olyckor” kan varieras beroende på gruppens och rummets storlek.

Denna lek finns i många varianter. T.ex. så kan olyckan/olyckorna vara rörliga i hela rummet. Ambulansmännen kan varieras i antal.

De skadade kan beroende på gruppen ha olika uttryck för sina skador. De kan t.ex. stå upp och ropa hjälp och ambulansmännen kan rädda dig genom armkrok på varsin sida.

Lämna en kommentar