Rösträtt

Detta är ett helt processdrama!

Du behöver:
-papper
-kritor
-musik (eventuellt)
-förberedda karaktärslappar (beskrivning kommer längre fram)

Efter en uppvärmning där alla fått värma upp kroppen och släppt på lite spänningar så får deltagarna lägga sig ned på golvet.

Ledaren läser en text;
"Välkomna till staden Någonstans, i landet Ingenstans. Här i staden Någonstans lever invånarna nära varandra, alla känner alla. Barnen går på samma förskola och samma skola. Alla trivs bra här i Någonstans, det är nära till naturen och det mesta man kan tänkas behöva finns i någon av affärerna på torget. Alldeles bredvid torget finns en stor fin lekpark, där är så fint, det finns stora träd att klättra i och små ställen man kan gömma sig på och en liten damm med fiskar, ja här finns allt man kan tänka sig. Det är verkligen en dröm-lekpark för alla barn i staden."

Nu ber ledaren deltagarna att fundera ut vilket barn dom är i denna stad. Hur gammal dom är? Och vad dom heter? De får en liten stund att fundera, sedan ber ledaren deltagarna att vakna upp som de barn de bestämt sig för. Och så får dom komma och hämta ett papper och kritor, nu ska dom få rita vad som finns i deras lekpark och det är bara fantasin som sätter gränserna, allt är möjligt.

Då deltagarna målat klart, får de placera ut sina bilder vart de vill i rummet, för nu är hela rummet lekparken. Alla går sedan runt och berättar om vad de bestämt skall finnas i parken och vad man gör där, de får även berätta vad de heter och hur gamla de är ( som barn)

När alla berättat får de prova på alla dessa saker och leka i parken. (ledaren kan fråga gruppen om det finns musik i parken när man leker? Och isåfall ha musik på medan de leker i parken)

Efter ett tag bryter ledaren och ber alla barnen gå och lägga sig för att vila, för nu har de lekt länge. Så alla tar en plats på golvet där de lägger sig ner. Nu får deltagarna lämna sina barnkaraktärer och återgå till sig själva.

Ledaren läser en text;
"Det finns även vuxna i staden Någonstans och dom är uppdelade i X-invånare och O-invånare. Så har det alltid varit och det är även så i andra städer, det är inget konstigt med det. Det som skiljer X- och O-invånarna åt är att när det skall tas beslut angående Någonstans då är det X-invånarna som har rätt till att ta beslutet tillsammans med Borgmästaren."

Nu går ledaren och delar ut lappar till alla deltagare. På lapparna står det korta beskrivningar på vad personerna har för inställning till barn ex;

– Du har barn och du ser alltid till deras bästa.
– Du tycker inte om barn. Du tycker att barn skall visa respekt mot äldre.
(och fler olika, det kan man hitta på själv)

På lapparna finns det även ett X eller ett O, och på två av X-lapparna finns det även ett litet +. Det är bra om det är färre X än O (exempelvis 4st X)
och att det är någorlunda jämnt fördelat mellan positiva och negativa.
Medan de ligger ner får de läsa lapparna och utefter den komma på en karaktär (vuxen). Vad heter du? Har du jobb? Arbetslös? m.m

Sedan vaknar alla invånarna till liv och börjar på runt på torget i staden och småprata med varandra. Efter ett tag går ledaren in och börjar prata med en efter en, ledaren (i roll som invånare) berättar om en nyhet, "det ska komma ett stort företag till staden och öppna upp en fabrik, det kommer vara fantastiskt bra för staden, massa jobb och massa pengar. Det är ett möte om detta för alla invånare imorgon."
När ledaren spridit nyheten, ber denne alla att börja gå hem till sig och göra det den brukar göra innan sängdags. (Kan släcka lampan för att göra det tydligt att det blir natt och sedan dag igen)

När det sen blir morgon ber ledaren alla att vakna och göra sig klar för mötet hos Borgmästaren=(ledaren i roll)

När de samlats på mötet får alla presentera sig och sedan berättar Borgmästaren( ledaren i roll) om företaget och fabriken och att den kommer byggas där lekplatsen är. Det kommer finnas en liten lekplats lite längre bort, med någon gunga och gungbräda osv. Borgmästaren är väldigt positivt inställd till denna fabrik.

Alla invånare får diskutera fritt kring detta och de får ventilera sina åsikter kring detta, oavsett om de är X-invånare eller O-invånare. Då de diskuterat en stund så ber Borgmästaren X-invånarna att gå ihop och nu får O-invånarna ett sista försök till att påverka X-invånarna innan de fattar ett beslut. Sedan genomför man en röstning, för eller emot fabriken.

Då X-invånarna röstat så berättar borgmästaren att de som har ett litet + på sina lappar, deras röst räknas som två. Och möligtvis ändras resultatet då, eller så blir det en högre majoritet.

Ledaren går ur roll och ber deltagarna göra det samma, de får lägga sig ned igen och ledaren läser en text;

"Rösträttens utveckling i Sverige.
– Under slutet av 1800-talet hade en mycket liten del av befolkningen något inflytande, eftersom rösträtten var inkomstgraderad. Inkomst och förmögenhet avgjorde om man fick rösta överhuvudtaget och hur många röster man hade. I yterlighetsfall kunde till exempel ett kommunval avgöras av en enda förmögen person. De som betalade mycket skatt hade rätt att påverka användningen av skattepengarna.
– 1918 föreslogs allmän & lika rösträtt för män över 21 år.
– 1921 hölls första riksdagsvalen där kvinnor deltog.
– Kravet för genomförd värnplikt, för rösträtt för män, tog bort 1923.
_ Det dröjde till 1945 innan rösträtten utsträcktes till att de som levde på fattigvården ( dagens socialbidrag) eller befann sig i personligt konkurstillstånd fick rösträtt i allmänna val.
– 1979 fick utlandsboende svenska medborgare rösta.
– 1989 fick slutligen alla svenskar över 18 år rösträtt."
(text från Wikipedia)

Här slutar processdramat. Efteråt kan de få sitta två&två och reflektera och sedan prata i helgrupp.

Tips:
Vill man att det ska bli så att fabriken byggs så ger man X med plus på till de som har mest negativ inställning till barn. Men man kan ju aldrig veta hur de slutar, det beror helt på hur deltagarna väljer att bygga sin karaktär.

Exempel på användningsområden

– Då man arbetar med demokrati som tema.
– Ett processdrama som kan genomföras ganska snabbt.
Jag genomförde detta processdrama med gymnasieelever ( 2:or och 3:or) och vi hade 2 1/2 timme på oss och det funkade utmärkt.

Varianter och liknande övningar:

Upphovsperson: Malin Byman

Lämna en kommentar