Handlingen

Två eller tre på scenen, alla måste inte vara på scenen samtidigt.

Någon av karaktärerna ska vid lämpligt tillfälle, göra någonting oväntat mot någon annan specifik karaktär, på scenen i nuet, som kan få dramatiska konsekvenser och följder för deras fortsatta relation och den fortsatta händelseutvecklingen (i dramat).

Handlingen ska vara sprungen av sammanhanget, d.v.s. av t.ex. situationen, platsen, karaktärerna och deras inbördes relation.

När det är dags att göra handlingen så ska man ställa sig på en stol och peka med hela armen på den som man gör handlingen emot.

Därefter börjar man om. Vad kan leda till handlingen? Tänk på att man kan styra sammanhanget till en situation som möjliggör en sådan handling.

Lämna en kommentar