Likheter och olikheter

Dela in gruppen i mindre grupper, omkring tre i varje. Låt varje grupp hitta tre likheter och tre olikheter de har gemensamt. Om det inte går räcker det med att t.ex. två har en likhet som en inte har, men försök utmana grupperna till att hitta olikheter som är olikt mellan dem alla. Uppmuntra också till att de skall försöka vara så kluriga som möjligt, alltså, inte t.ex. välja som likhet att alla har skor på sig.

När alla grupper har pratat klart så kan de göra en staty på t.ex. en likhet och en olikhet. Sedan kan du låta de andra grupperna försöka gissa vilken likhet/olikhet denna staty visar på.

Självklart finns det inga rätt och fel utan man skall bara se det som intressant ifall de gissar på annorlunda saker än vad gruppen hade försökt fått fram.

Exempel på användningsområden

Dels är den här övningen bra för att lära känna nya eller andra i gruppen. Men det är också en god träning i att gestalta genom staty, då man ser hur väl resten av gruppen uppfattar det man har gestaltat i statyn eftersom de får gissa.

Lämna en kommentar