Delar av en sak

Deltagarna delas in i grupper om tre till åtta personer i varje grupp. Varje grupp får en papperslapp av ledaren på vilken det står skrivet en sak som består av flera delar, exempelvis: cykel, gräsklippare, tält. Dessutom får varje deltagare en egen lapp där det framgår vilken del av saken som deltagaren ska illustrera. Den… Fortsätt läsa Delar av en sak

Relationsproblemet

En person spelar samtalsterapeut och ska gissa vilket relationsproblem de andra två har. De andra två uppträder som att de har relationsproblemet. Man behöver inte göra det allt för uppenbart i början. Alternativ En person spelar spådam och ska gissa vilka förutsägelser som kommer att slå in för respektive karaktär.

Ovetande karaktär

En av skådespelarna får gå ut, de andra stannar kvar. Publiken får nu tilldela den frånvarande karaktären med t.ex. en egenskap. När scenen börjar ska de andra skådespelarna agera så att karaktären till slut kan gissa vilken egenskap han har. Andra former av tilldelning kan vara: 1) Yrke 2) Plats, yrke, mordvapen 3) Tre verktyg,… Fortsätt läsa Ovetande karaktär

Förmå den andre

Två improvisatörer ska gå upp på scenen och göra en kort improvisation. Innan de går upp så får varje improvisatör instruktioner om någonting som denne ska förmå den andre att utföra under improvisationen. Under tiden som instruktionen ges till den ena improvisatören så får den andra hålla för öronen och vice versa. Ingen av improvisatörerna… Fortsätt läsa Förmå den andre

De dövas version

I den här övningen så ska en grupp skådespelare improvisera en vanlig berättelse. Bland de som tittar på ska det finnas lika många som håller för öronen som deltar i föreställningen. De som håller för öronen ska efter föreställningen, framföra samma föreställning/scen igen. De vet dock inte vad som sades utan ska försöka återskapa samma… Fortsätt läsa De dövas version

Aktiviteten

Det här är en övning utan ord, ingen får använda ljud eller ord. En person går in på scenen och börjar göra någonting, en aktivitet av något slag. När någon annan person ser eller förstår vad det är för aktivitet som pågår, så går också den personen in på scenen och blir delaktig i aktiviteten… Fortsätt läsa Aktiviteten

Finn fem fel

Deltagarna står på två rader som tittar på varandra. Hälften av gruppen i varje rad. Varje person ska ha en motpart i den motsatta raden att titta på. Den ena personen (den som ska finna fem fel) tittar noga på den andra personen som står stilla. Därefter ska den som ska finna de fem felen… Fortsätt läsa Finn fem fel

Gissa hobby

Man delar in alla i två grupper. Inom respektive grupp så berättar var och en om en hobby som man har. Sedan ska de i den andra gruppen försöka gissa vem som har respektive hobby genom att ställa frågor. Om man inte har den hobbyn så kan man kanske inte ge så bra svar på… Fortsätt läsa Gissa hobby