Frys

Två personer på scenen ska improvisera en sketch, de övriga deltagarna sitter på rad och tittar på.

Personen i ena änden av raden blundar och håller för öronen.

När personen i andra änden av raden ropar ”frys” ska skådespelarna på scenen frysa sina rörelser och stå blick stilla i ögonblicket. De får inte ändra positioner.

Personen som blundade ska då gå in på scenen och byta position med någon av skådespelarna på scenen, för att därefter påbörja en ny scen som utgår från de kroppspositioner de har när den nya scenen påbörjas.

Alternativ

Frys mera sällan, se till så att historier hinner utvecklas innan varje gång man byter.

Alternativ

Två skådespelare på scen ställer sig i en pose. Stilla. Övriga improvisatörer står på led vid sidan av redo att hoppa in. På signal börjar de båda på scen improvisera utifrån sina poser.

Den som står först i ledet vid sidan av säger frys efter ca 30sek-1min. De båda på scenen fryser till. Hon går sedan och byter av den som varit på scen längst och börjar en ny improvisation.

Man måste inte fortsätta på en tidigare improvisation. Men det är bra att använda den pose du får från den tidigare scenen.

Den först i ledet kan stå med ryggen mot scenen. Det kan ge intressanta scener.

Har ni en publik som är på hugget kan ni låta dem ropa frys. Försök låta bli att tänka ut vad du skall spela innan du står där. Ta vad som kommer till dig, där i stunden. Och kom ihåg! Var inte duktig!

* Ropa frys med jämna intervall, även om du inte har någon idé.

* Du behöver inte på den stund när skådespelarna står i ”en rolig position”.

Alternativ

Den som står på tur att gå in håller för öronen och blundar. Någon annan ropar frys. Den som står på tur vet då inte vad som väntas på scenen.

Alternativ

Ledaren kan säga frys och peka på någon, vem som helst, som ska hoppa in. Då hinner man inte förbereda sig eller tänka ut någonting.

Alternativ

Vem som helst kan ropa frys, och kalla in vem som helst.

Alternativ

Varje gång så byts alla skådespelarna på scenen ut. Man behåller dock de tidigare skådespelarnas kroppspositioner.

Alternativ

Att ha som mål att försöka återvinna så mycket som möjligt av det som improviserats av tidigare personer i de nya fryssituationerna som uppstår. T.ex. att man använder samma karaktär ytterligare en gång, eller att man återkommer till samma scen, fasten vid ett nytt tillfälle.

Här gäller det för alla att försöka vara så tydliga som möjligt och det blir en större utmaning.

Lämna en kommentar