Bestämt antal går

Alla står utspridda i rummet. En person ska nu börja gå runt runt i rummet. När den personen stannar så ska en annan person börja gå, det får dock enbart vara en person som börjar gå, och det måste vara just en person som börjar gå omedelbart när den gående personen personen stannar. Det måste… Fortsätt läsa Bestämt antal går

Springa runt runt

Gruppen springer runt i en ring. Någon av de som springer kan (efter att man berättat detta) när som helst byta riktning och springa åt andra hållet, då måste såklart alla andra också byta riktning. Försök att undvika krockar och ta det lugnt. alla bör vara i ungefär samma storlek om man leker den här… Fortsätt läsa Springa runt runt

Dragkamp utan rep

Här improviserar man att man har en dragkamp mellan två lag, det är bara det att… det finns inget rep. Det viktigaste här är att dragkampen ser trovärdigt ut, inte vem som vinner den improviserade dragkampstävlingen. Det är ju faktiskt ingen tävling på riktigt med ett riktig rep, utan det är en föreställning det är… Fortsätt läsa Dragkamp utan rep

Hitta sin staty

Hälften av gruppen är skulptörer och andra hälften skulpturer. Skulptörerna ska arrangera skulpturerna på så sätt att att skulpturer till sist rör vid varandra på något sätt. Skulpturerna ska blunda under tiden som de arrangeras Därefter ska skulptörerna försöka återskapa en exakt kopia av samma gruppskulptur själva. Gruppen som blundar och som blev arrangerade ska… Fortsätt läsa Hitta sin staty

Härmcirkel

Alla står i en cirkel. Var och en turas om att ta ett steg inåt cirkelns mitt och samtidigt göra en stor rörelse samt ett ljudligt ljud. Man går sedan tillbaka. Alla andra tar då ett steg in mot cirkelns centrum och härmar både rörelsen och ljudet. Alternativ En person gör en rörelse och ett… Fortsätt läsa Härmcirkel

Grimasrunda

Alla i ring. Gör en grimas, vänd dig mot grannen. Grannen härmar, gör sedan en egen grimas och skickar den vidare. Alternativ Istället för grimas, prova rörelse och ljud. Alternativ Man kan skicka till alla i ringen utan ordning, till vem som helst. Alternativ Man struntar i att härma. Skicka vidare en ny grimas direkt… Fortsätt läsa Grimasrunda

Namnrunda

Man står i ring. En person säger sitt namn. Nästa i tur säger sitt namn, o.s.v. ända till man gått hela varvet runt. Variant Som i beskrivningen ovanför, den här gången ska man dock säga sitt namn två gånger med tre sekunders paus imellan. I pausen ska de andra upprepa personens namn i sina tankar.… Fortsätt läsa Namnrunda

Bara på gibberish

Det här är inget annat än att man helt enkelt improviserar en scen, en sketch, men man talar bara gibberish. Svårigheten ligger i att få publiken i att förstå vad det är som händer utan att man använder ord på deras egna språk. Gibberish, kroppspråk, plats, mim, tonläge, o.s.v. kan användas för att förmedla innehållet… Fortsätt läsa Bara på gibberish

Bibberibibberi bo

Alla står i en ring runt en person. Denne vänder sig mot någon, pekar på denne och säger ”bibberi bibberi bo”. Om inte personen i ringen hinner säga ”bo” före personen i mitten säger sitt ”bo”, så måste de bytas av. Komplement Nu kan personen i mitten även välja att säga enbart ”bo” vänd mot… Fortsätt läsa Bibberibibberi bo

Alla gör samma

Alla står i en cirkel och det finns tre valmöjligheter för vad man som deltagare får göra. Det handlar om tre olika typer av varelser. Vilka varelser det handlar om kan gruppen själv hitta på, t.ex. en katt (som t.ex. kan illustreras genom att man river med tassen och säger mjau), en raggare (som t.ex.… Fortsätt läsa Alla gör samma

Stolarna

Alla sitter på varsin stol utspridda huller om buller. En person reser sig upp och går till andra änden av salen. Uppgiften för den personen är nu att försöka ta sig till den lediga stolen och sätta sig på den. De som sitter på stolar ska försöka förhindra den stående personen från att sätta sig… Fortsätt läsa Stolarna

Livvakt

För grupper med sju eller fler. Alla väljer ut någon som är mördare och någon som är livvakt bland de övriga. Berätta inte för någon. Man rör sig sedan i rummet. Du måste förflytta dig så att du ser till att ha livvakten mellan dig och mördaren hela tiden. Problemet är att någon annan kanske… Fortsätt läsa Livvakt

Aktiviteten

Det här är en övning utan ord, ingen får använda ljud eller ord. En person går in på scenen och börjar göra någonting, en aktivitet av något slag. När någon annan person ser eller förstår vad det är för aktivitet som pågår, så går också den personen in på scenen och blir delaktig i aktiviteten… Fortsätt läsa Aktiviteten

Simultanklapp

Alla står i cirkel. En tar ögonkontakt med en annan och förbereder sig för att klappa med händerna. Båda måste klappa händerna samtidigt. Den andra tar sedan ögonkontakt med tredje. De klappar handen samtidigt. Och så vidare… Man ska försöka att hålla en jämn takt men sedan kan man prova att öka takten. Alternativ Alla… Fortsätt läsa Simultanklapp

Visuella erbjudanden

Spelare A gör en fysisk figur, Improvisatorn B tittar på gesten i tre sekunder, och ”motiverar” sedan, om möjligt. Med ”motivera” menas att under en mycket kort tid (5sek) spela så att publiken förstår vad det hela handlade om. Om B inte kommer på nåt, säger hon ”Tack” och sätter A tillbaka i en neutral… Fortsätt läsa Visuella erbjudanden

Tavlan

En person går på scenen, säger vad hon är. Sedan kommer nästa godtyckliga person in och komplettera bilden genom att vara något annat som passar in i bilden och inta en passande hållning. Genom att fylla på bilden uppstår så småningom en stillbild, en tavla. Har alla närvarande personer kommit in i tavlan, lämnar den… Fortsätt läsa Tavlan

Fel rekvisita

Skådespelarna är i två lag. När en skådespelare får någon form av rekvisita, t.ex. en soptunna, så ska skådespelaren hitta på någonting att göra med soptunnan som inte är det egentliga användningsområdet. Skådespelaren kan t.ex. använda soptunnan som kudde, som mobiltelefon, eller något liknande. Man turas om att få föremål. Snabbt ska det gå. Man… Fortsätt läsa Fel rekvisita

Skrattparaden

Det finns fyra eller fem spelare sida vid sida i en rad och tittar rakt fram. Den första i serien – A – börjar att skratta högt. Efter några sekunder av skratt, vänder han huvudet för att titta på och skratta åt den person som står bredvid honom – B . Då vänder han ansiktet,… Fortsätt läsa Skrattparaden

Skrattcirkel

Gruppen ligger i en cirkel så att varje person har sitt huvud på någon annans mage. * En börjar med att säga ”Ha!” (allvarligt). * Nästa person säger ”Ha, ha!” * Nästa säger ”Ha,ha,ha!” Så fort någon skrattar, börjar cirkeln om.

Gummibandspaintboll

Man skjuter på varandra med gummisnodd. Två lag. Den som träffas hamnar i andra lagets fängelse. kan bli fritag om någon i sitt egna lag lyckas ta sig över till fängelset utan att bli träffad. När man för någon till fängelset kan man inte bli träffad.

Gränsvakt

Två sidor (länder) man sitter på stolar. Mellan dessa sidor är gränsen och gränsvakten. Om länder är t.ex. Finland och Rumänien så vill finnarna till rumänien och vice versa. Man kommer över genom att ta ögonkontakt med någon från andra sidan och sen byter plats. Gränsvakten ska försöka ta en ledig stol. Den som sedan… Fortsätt läsa Gränsvakt