Diabilder

Klick – de som tittar på blundar (så att man kan förbereda/byta bild).
Klack – titta! En berättare, vilket kan växla i gruppen.

Några skådespelare är alltså aktörer i de diabilder som visas. När ljuset är släckt så byter de positioner. När ljuset tänds, så står de stilla. Vi tänker oss då att en diabild visas upp.

Den som berättar bör försöka väva ihop en berättelse med handling utifrån bilderna som visas. Den som är berättare kan försöka att rättfärdiga handlingen med varje diabild som visas.

Alternativ

Personerna på scen kan hålla på med att fortsätta röra sig ända till dess att ljuset tänds. På så sätt blir det tydligt, som om det förefaller vara diabilder från ett kontinuerligt händelseförlopp.

Lämna en kommentar