På minuten

Deltagarna ska tala en minut på något tema. De får inte tveka eller staka sig, inte upprepa sig, inte lämna ämnet, inte lämna lokalen, inte stjäla någons upplägg vad gäller ämnet eller inte fransa ut i kanten (dvs. börja fnittra eller skratta).

Exempel: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1307

Lämna en kommentar