Högljudd och tyst

Alla spelare står i en cirkel. Ledaren gör ett ljud av sorten vokal (a,e,ö osv) och alla härmar sedan samtidigt på kommando (1, 2, 3 och …!). Samma vokal upprepas flera gånger, och samtiditigt ökar volymen. På samma gång uppmanas spelarna att öka intensitet, och grimasen de gör till ljudet. När spelarna har kommit fram till ett tillfredsställande sätt att uttrycka sig, ska spelarna frysa ansiktet. Det präglar ansiktsuttryck ännu mer. Till slut ska spelarna även lägga till ett pantomimiskt uttryck till ljudbilden. ”Exempel” Aaa! Glädje, förväntan, glädje, smärta, etc. Ohh! Överraskning, överraskning, skepticism, etc. Ooh! Obekväma, defensiv, smärta, äckel Iiih! Avsky, tvivel, frågan Mmm! Njutning, reflektion, eftertanke

Lämna en kommentar