Huvudbonader

Någonstans finns en hög med massa huvudbonader, hattar, mössor, o.s.v. Deltagarna turas om att ta en huvudbonad och måste då snabbt skapa en karaktär som hänger ihop med huvudbonaden. Skådespelaren spelar sin karaktär en kort stund och sedan är det dags för nästa deltagare att välja en huvudbonad och mycket snabbt komma på en ny karaktär som hör ihop med den huvudbonaden.

Variationer:
1. Man kan säga att det handlar om videodating, och karaktären kan då berätta om sig själv och vad denne söker.

Lämna en kommentar