Spegelbilder av varandra

Första momentet:

Arbeta parvis under tystnad.

Sitt mittemot varandra på golvet.

Ta av glasögon.

Håll hela tiden ögonkontakt.

Den ene speglar sig, den andre är spegelbild.

Den som speglar sig leder övningen och gör olika ansiktsuttryck och grimaser i ett lugnt tempo så att spegelbilden utan svårighet kan följa med.

Använd endast ansiktet. Resten av kroppen är stilla.

(En variant av den här övningen är att man speglar hela kroppen.)

Byt roller efter en stund.

Håll koncentrationen. Fnissa inte sönder övningen.

Försök att få till stånd ett sådant sam arbete att det inte syns vem som leder.

Andra momentet:

Byt partner.

Det är samma övning som tidigare, men nu klappar övningsledaren plötsligt i händerna, varvid alla masker stelnar och hålls frysta.

När ledaren klappar härnäst byter man roller.

Den som speglar sig blir alltså spegelbild och tvärtom.

Fortsätt övningen.

Efter varje ’frysning’ byter man roller.

Tredje momentet:

Samma övning som ovan – men utan någon som klappar.

Nu avgör den som speglar sig när maskerna ska frysas.

Håll maskerna frysta så länge som möjligt.

Den som är spegelbild avgör när maskerna ska röra sig igen.

Han övertar alltså kommandot.

Man växlar alltså initiativtagare varje gång maskerna stelnar.

Sträva efter en så koncentrerad partnerkontakt att det blir omöjligt för en åskådare att avgöra vem som speglar sig och vem som är spegelbilden.

Lämna en kommentar