Speglade känslor

I den här övningen så står man två och två, mitt emot varandra.

Den ena personen börjar genom att anta en känsla och tala gibberish. Man talar på så sätt att känslan framträds.

Den andra personen ska också tala på gibberish och ska försöka spegla den andres känsla, känsloläge. Försök att spegla så exakt som möjligt. Det måste inte vara exakt samma ord, se det istället som en dialog där man talar med varandra och säger olika saker i dialogen, fast på gibberish såklart.

Personen som började känslan, ska gå över i olika känslor, personen som speglar ska hela tiden följa med och spegla de framträdda känslorna allt eftersom de ändras efterhand.

Lämna en kommentar