Tavlan

En person går på scenen, säger vad hon är. Sedan kommer nästa godtyckliga person in och komplettera bilden genom att vara något annat som passar in i bilden och inta en passande hållning. Genom att fylla på bilden uppstår så småningom en stillbild, en tavla. Har alla närvarande personer kommit in i tavlan, lämnar den som började tavlan tavlan och lämnar kvar någonting av de andra föremålen. Denna person börjar då den nya tavlan med att vara vad spelaren var förut.

Exempel

Ida börjar med att gå in och säger ”Jag är ett träd!”. Hon intar en position som ett träd. Staffan kommer in och säger Jag är en ekorre!. Nu kommer efter varandra ”solen, en rot, jägaren” och ”hjorten”.

När alla är inne säger Ida (som ju var först) ”Trädet lämnar tavlan och lämnar kvar roten”. Alla går av scenen, förutom personen som spelade roten. Hon börjar med ”Jag är en rot” och spelet börjar om på nytt.

Lämna en kommentar