Rollanalys

En person spelar en regissör som ska försöka förklara för en anlitad skådis vilken karaktär denne ska spela. Bakrgund, känsla, kroppsspråk, motiv, utseende, musiksmak, personlighetsdrag, karaktär. Improvisera fram en karaktär. Den som spelar skådespelaren försöker ta till sig regissörens idéer.

Lämna en kommentar