Springa runt runt

Gruppen springer runt i en ring. Någon av de som springer kan (efter att man berättat detta) när som helst byta riktning och springa åt andra hållet, då måste såklart alla andra också byta riktning. Försök att undvika krockar och ta det lugnt. alla bör vara i ungefär samma storlek om man leker den här… Fortsätt läsa Springa runt runt

Härmcirkel

Alla står i en cirkel. Var och en turas om att ta ett steg inåt cirkelns mitt och samtidigt göra en stor rörelse samt ett ljudligt ljud. Man går sedan tillbaka. Alla andra tar då ett steg in mot cirkelns centrum och härmar både rörelsen och ljudet. Alternativ En person gör en rörelse och ett… Fortsätt läsa Härmcirkel

Vem är du

Två och två. En person låtsas gå in genom en låtsasdörr (en mimad dörr), det spelar ingen roll vilken karaktär denne är första gången. Den andre personen väntar på att karaktären kommer igenom låtsasdörren och frågar sedan ”vem är du?” Personen svarar genom att beskriva sig själv som en annan karaktär än den som föreställdes.… Fortsätt läsa Vem är du

Jag säger

Reglerna är enkla men svåra att följa. Någon ska ge de övriga deltagarna instruktioner, deltagarna ska dock enbart utföra instruktionerna de gånger som uppmaningen börjar med ”jag säger…” T.ex. ”jag säger att ni ska sätta er ned”. Deltagarna ska då sätta sig ned. Om uppmaningen istället är enbart ”sätt er ned”, och någon sätter sig… Fortsätt läsa Jag säger

Bibberibibberi bo

Alla står i en ring runt en person. Denne vänder sig mot någon, pekar på denne och säger ”bibberi bibberi bo”. Om inte personen i ringen hinner säga ”bo” före personen i mitten säger sitt ”bo”, så måste de bytas av. Komplement Nu kan personen i mitten även välja att säga enbart ”bo” vänd mot… Fortsätt läsa Bibberibibberi bo

Nuddad säger namn

Alla spelare står i en cirkel. En spelare börjar gå och nuddar en annan på axeln. Den som har nuddats, säger namnet på tredje spelare. Denna spelare kommer sedan att gå och nudda någon annan, som återigen säger ett namn osv. Har man nuddat någon, ställer man sig bredvid personen. Exempel Spelare A börjar gå… Fortsätt läsa Nuddad säger namn

Snabba par

Alla minglar runt. Det finns tre olika varianter av par som kan ropas ut. Man kan hitta på vilka par som helst, t.ex. häst och ryttare, polis och tjuv, riddare och prinsessa o.s.v. Varje par har en specifik konstellation som man ska stå i. Om vi tänker oss en häst och en ryttare så ska… Fortsätt läsa Snabba par

Hinderkull

Kullen görs i par och i ”tecknad serie”-anda (tänk ”Tom och Jerry” eller ”Snurre Sprätt”). En är tagare och en är jagad. Det gäller för den som är jagad att hindra tagaren från att fånga en med hjälp av mimade hinder. Till exempel kanske den jagade helt plötsligt hugger ner ett stort träd framför tagaren… Fortsätt läsa Hinderkull

Ambulanskull

En person är ”olyckan” och får enbart röra sig längs en osynlig rak linje som delar rummet på mitten. Resten av gruppen står på den ena sidan av rummet och försöker ta sig över till den andra sidan av rummet. Blir man överkörd av ”olyckan” faller man till golvet och spelar skadad. För att bli… Fortsätt läsa Ambulanskull

Stolarna

Alla sitter på varsin stol utspridda huller om buller. En person reser sig upp och går till andra änden av salen. Uppgiften för den personen är nu att försöka ta sig till den lediga stolen och sätta sig på den. De som sitter på stolar ska försöka förhindra den stående personen från att sätta sig… Fortsätt läsa Stolarna

Djungeltelegrafen

Deltagarna ställer sig i en ring. Alla får varsin karaktär med rangordning (t.ex. 1. Jane, 2. Tarzan, 3. Gorillan, 4. Ödlan, 5. Amöban). Karaktärerna ska stå i rangordning i ringen. Hitta på fler djungeldjur om ni är fler än fem stycken. Varje karaktär får också varsitt läte och varsin rörelse. En i taget utför sin… Fortsätt läsa Djungeltelegrafen

Ja det gör vi inte

Spelarna går genom rummet och närsomhelst kan ngn av spelarna be att alla ska göra en sak. De gör motsatsen (iaf vad de uppfattar som motsatsen)samtidigt som de ropar "Ja, det gör vi inte!. Exempel * Var tyst: spelarna är högljudda. * Stå upp : spelarna lägger sig. * Men även: Ät en banan :… Fortsätt läsa Ja det gör vi inte

Plåster

En person går omkring och ska kulla de andra, d.v.s. röra vid dem. Där någon blir vidrörd måste denne hålla en hand. Handen symboliserar ett plåster. När man har blivit vidrörd den tredje gången så har man slut på plåster (såvida man inte har tre händer). Man måste då stå still till dessa att två… Fortsätt läsa Plåster

Jag är en stjärna

Alla spelare radas upp på en rad så att det finns tillräckligt med utrymme framför dem. Nu går en efter en fram och presenterar sig till gruppen. Då säger hon ”’Jag är [namn] och jag är en stjärna”’. Resten av grupp jublar och firar stjärnan. Det är tillåtet att posera.

Livvakt

För grupper med sju eller fler. Alla väljer ut någon som är mördare och någon som är livvakt bland de övriga. Berätta inte för någon. Man rör sig sedan i rummet. Du måste förflytta dig så att du ser till att ha livvakten mellan dig och mördaren hela tiden. Problemet är att någon annan kanske… Fortsätt läsa Livvakt

Bengt

Gruppen står i en ring. Alla sjunger ramsan Bengt som går så här: Hej, jag heter Bengt jag jobbar i en knappfabrik. Jag har fru, men inga barn och en dag sa min chef till mig: Hörru Bengt, är du ledig? så tryck på knappen med (…din högra hand) (…höger hand börjar nu klappa mot… Fortsätt läsa Bengt

Visuella erbjudanden

Spelare A gör en fysisk figur, Improvisatorn B tittar på gesten i tre sekunder, och ”motiverar” sedan, om möjligt. Med ”motivera” menas att under en mycket kort tid (5sek) spela så att publiken förstår vad det hela handlade om. Om B inte kommer på nåt, säger hon ”Tack” och sätter A tillbaka i en neutral… Fortsätt läsa Visuella erbjudanden

Gummibandspaintboll

Man skjuter på varandra med gummisnodd. Två lag. Den som träffas hamnar i andra lagets fängelse. kan bli fritag om någon i sitt egna lag lyckas ta sig över till fängelset utan att bli träffad. När man för någon till fängelset kan man inte bli träffad.

Gränsvakt

Två sidor (länder) man sitter på stolar. Mellan dessa sidor är gränsen och gränsvakten. Om länder är t.ex. Finland och Rumänien så vill finnarna till rumänien och vice versa. Man kommer över genom att ta ögonkontakt med någon från andra sidan och sen byter plats. Gränsvakten ska försöka ta en ledig stol. Den som sedan… Fortsätt läsa Gränsvakt

Tack

Spelare A kommer på scenen och intar en godtycklig slumpmässig hållning eller kroppsposition. Spelare B kommer in på scenen och kompletterar hållningen så att A:s hållning verkar vettig eller i ett sammanhang som involverar de både. A tackar för förklaringen och går av scenen. B bibehåller hållningen och öppnar för en ny förklaring som ges… Fortsätt läsa Tack

Högljudd och tyst

Alla spelare står i en cirkel. Ledaren gör ett ljud av sorten vokal (a,e,ö osv) och alla härmar sedan samtidigt på kommando (1, 2, 3 och …!). Samma vokal upprepas flera gånger, och samtiditigt ökar volymen. På samma gång uppmanas spelarna att öka intensitet, och grimasen de gör till ljudet. När spelarna har kommit fram… Fortsätt läsa Högljudd och tyst

Stora och små fiskar

Man står i cirkel och "skickar fisken runt". När du "har fisken" så säger du antingen "stor fisk" och håller händerna nära varandra. Fisken skickas då till nästa person i ringen. Om du istället säger "liten fisk" så ska du hålla händerna långt ifrån varandra, kanske en halvmeter. Om du säger "liten fisk" så ändras… Fortsätt läsa Stora och små fiskar

Vänd om

Alla i cirkel och springer runt åt något håll. När någon ropar "vänd om" ändrar alla riktning så att alla sedan springer åt andra hållet (utan att man springer in i varandra).

Tre näsor

När någon ropar "tre näsor" måste alla bilda grupper om tre näsor mot varandra. Sedan kan man ropa 7 stortår, 2 öron, 9 fingrar, 4 navlar, 3 knän, o.s.v.

Ryktet går

Alla i cirkel. Någon berättar om ett rykte: Har du hört om… och pekar på någon annan. Den personer besvarar ryktet genom att t.ex. höjja på högonbrynet och gapa. Den andra personen ska nu också höjja ryktet ett snäpp: "Ja, och vet du vad…!" Kan den andra personen bräcka rycktet med någonting ännu värre? Efteråt… Fortsätt läsa Ryktet går