Bibberibibberi bo

Alla står i en ring runt en person. Denne vänder sig mot någon, pekar på denne och säger ”bibberi bibberi bo”. Om inte personen i ringen hinner säga ”bo” före personen i mitten säger sitt ”bo”, så måste de bytas av.

Komplement

Nu kan personen i mitten även välja att säga enbart ”bo” vänd mot någon i cirkeln runtom. Om denne då reagerar, genom att t.ex. också säga ”bo”, så måste de bytas av. Eftersom personen i cirkeln måste vara beredd på att personen i mitten säger ”bibberi bibberi bo” och man då måste hinna reagera och säga ”bo” före, så är det många i cirkeln runtom som av misstag säger ”bo” även om personen i mitten enbart säger ”bo”. …och då måste man alltså bytas av. Här gäller det att vara helskärpt.

Komplement

Personen i mitten har nu även möjlighet att ropa t.ex. ”elefanten”, ”brödrosten” eller ”bilen” o.s.v. mot någon i cirkeln. Denne, och personerna bredvid ska nu illustrera dessa maskiner, djur och liknande. Det måste gå snabbt, de måste samarbeta, och de måste göra rörelserna korrekt. Om man gör fel så åker man in i mitten.

För elefanten så är personen i mitten snabeln, medan personerna på sidan är de fladdrande öronen o.s.v. För brödrosten så hoppar personen i mitten upp och ned som ett rostat bröd, medan personerna på sidorna är själva brödrosten. Man måste visa i förväg hur varje person ska röra sig så att man vet det i förväg.

Alternativ

Varje gång någon av de tre personerna som gör t.ex. elefanten, brödrosten eller bilen eller något liknande, gör något på fel sätt, så lägger man till en ny rörelse med ett nytt namn, och som utförs på det felaktiga sättet. T.ex. om någon i mitten inte får till en ordentlig snabel utan håller sig i näsan på ett annat sätt, så kan man kalla denna rörelse för t.ex. snorkeln, och varje gång man ropar ”snorkeln” så ska man göra på det sättet. Varje gång någon gör en felaktig rörelse så lägger man alltså till en ny rörelse som utförs på det sättet, och som får ett nytt namn. Så gör man ända tills ingen längre kommer ihåg alla de nya rörelserna.

Lämna en kommentar