Surrportaler

I den här övningen står spelarna emot varandra som ett par. Paren är fördelade över rummet och deras upplyfta armar bildar en port. Varje par surrar nu kontinuerligt i någon tonhöjd. En annan spelare A surrar inte. Han är någonstans i rummet och blundar. Hans uppgift är nu att lyssna på sorlet och orientera sig med hjälp av surren så att han har möjlighet att gå igenom portarba. Har han passerat en port, kan dessa spelare sluta surra och spelare A försöker nu att hitta nästa port. Detta fortsätter tills alla grindar är hittade.

Källa: http://goo.gl/jgu5Z

Lämna en kommentar