Förolämpningar

Syftet är att öva sig på att förolämpa varandra på scen utan att ta illa vid sig.

Viktigt för en skådespelare att kunna ta förolämpningar. Scenen blir en ännu farligare plats om man inte kan erkänna sina tillkortakommanden.

Dela upp alla i två grupper som skriver varsin lista med förolämpningar.

Två och två, en från vardera grupp gör en scen i en affär. De ska bara köpa och sälja något. Enbart just detta, inget annat.

Prova sedan att gör scenen, men i slutet av varje mening lägger man till en förolämpning.

Förolämpningarna i sig själv är inte intressanta, det som är intressant är om någon är förolämpad.

Prova att gör övningen igen, den här gången upprepar man varje förolämpning, upprörd!

Lämna en kommentar