Speeddejting

Två ringar, en inner och en ytter så att man sitter 2o2 mitt emot varandra.
På ett givet tema får man 1 minut på sig att prata. Om de i innercirkeln börjar, ska de i yttercirkeln BARA lyssna. Efter en minut är det de i yttercirkeln som får en minut att tala. När dessa två minuter är över, hoppar förslagsvis de i yttercirkeln ett steg till höger så man får en ny samtalspartner och ett nytt tema.

Exempel på användningsområden

Lära känna/kommunikationsövning mm

Lämna en kommentar