Lerstafett

Be deltagarna sitta i en ring eller runt ett bord. Ge dem alla en klump lera och instruera dem att blunda. Säg till dem att känna in leran, värma upp den och tillslut skapa någon slags simpel form av den.

Medan de fortfarande blundar skall de sedan skicka in lerbit ett steg till höger, då får alla en ny bit. De skall fortsätta formge den nya biten, skicka vidare åt höger en gång till. Men innan de börjar formge skall de också bara känna lite på klumparna.

Sedan med denna bit får de börja titta och göra lerklumpen till en figur (med inspiration ifrån klumpens nuvarande utseende). När alla har gjort klart sina figurer skall de skicka iväg den två steg åt höger.

Sedan skall man med sina ny figur ge den något man tycker den behöver, t.ex. ett paraply, lite mat, ett hjärta. Sedan skickas figuren två steg åt vänster så man får tillbaka sin figur.

Det man kan göra med figurena senare är att gå ihop i grupper, berätta lite om sin figur och sedan göra en historia med sina figurer som gruppen spelar upp.

Exempel på användningsområden

Eftersom deltagarna inte kan påverka sin figur helt själv så blir de kreativa kraven inte lika stora. Det blir också en känsla av att man har skapat något tillsammans och deltagarna kommer troligen vara intresserad av de andras figurer då de har varit med och formgett dessa också. En passande övning för de flesta grupper.

Lämna en kommentar