Samhällsobservation med gestaltning

Dela in gruppen så varje grupp består av cirka 4 till 5 personer. Skicka gruppen till en närliggande befolkad plats. Instruera deltagarna att individuellt skriva ned: "Det de ser, vilka rörelser finns det? Vad händer på platsen?" Denna observation skall pågå i cirka 5 minuter.

Efter det skall de skriva ned känslor och tankar som kommer, vad som helst. Också detta i cirka 5 minuter. Sedan skall de i gruppen läsa upp sina texter för varandra.

När allt detta är gjort skall gruppen komma tillbaka och få nästa instruktion.
Låt grupperna förbereda varsin scen (improvisation) av texterna som de sedan skall visa för de andra grupperna.

När alla scener visats får grupperna själva berätta om deras scener, om vilka platser de
observerat och hur de tänkte.
Efter det kan deltagarna samlas i sina grupper igen och prata och reflektera över hur övningen har varit.

Exempel på användningsområden

Denna övning är bra för flera ändamål. Dels för att pröva på hur man kan skapa en scen eller få stoff till en improvisation och dels som träning i att observera och associera. Även ta del av andras syn på samma moment och en träning i att samverka fleras upplevelser till en gemensam berättelse.

Detta är en övning som vanligtvis behöver en längre tid till att genomföra. Man kan också dela upp den över flera pass.

Lämna en kommentar