Nej jasså ja

Två och två.

# Gör någonting, t.ex. planera en fest, gå på en picnic, inred ett rum. Turas om att komma på en idé, t.ex. någonting man kan göra eller ta med på en picnic. Den andre personen ska sedan tillintetgöra den andra personens idé, riktigt dumförklara den andre och istället komma med en annan idé. Försök att komma på kreativa sätt att dissa idéerna.
# Turas om att komma med idéer precis som i första steget. Istället för att döda idéerna ska den andre personen godta idéerna, dock utan att vara entusiastisk, snarare tvärsom, idéerna ska godtas fast med skepsis. T.ex. som om man måste gå med på och genomföra idén.
# Turas om att komma med idéer precis som i första steget. Den här gången ska den andres personen bejaka idéerna och vara entusistisk, och samtidigt komma med ytterligare en idé. "Ja, och…"

Jämför de olika gångerna. Hur tenderar berättelserna att utvecklas beroende på hur idéer framförs. Vilken version är intressantast? Vilken version är minst intressant?

I version 1 brukar det i alla fall finnas någon form av konflikt. I version 3 brukar historierna utvecklas mer än i version 1. Version 2 brukar oftast vara minst intressant.

Lämna en kommentar