Känna på händer

Alla blundar och går försiktigt runt i rummet tills man hittar ett par händer. Känner på dem och försöker lista ut vem det är. Sedan tittar man och ser om man har rätt.

Alternativ

Uppdelat i två grupper. Den ena halvan blundar. Den andra halvan går fram till den första och låter deltagarna i den känna på deras händer. När alla blundande fått känna på 2 tittandes händer får de titta och försöka lista ut vilka händer som tillhört vem.

Exempel på användningsområden

Passar i en grupp där man känner varandra bra. Är spännande att upptäcka vad man "ser" med händerna och hur väl man ofta känner sina vänners händer.

Alternativ

En person står i mitten och blundar. Man blandar övriga personer. Personen i mitten ska nu gå fram till någon, känna på händerna, och gissa vem det är. Om gissningen är rätt så byter man av varandra.

Lämna en kommentar