Bara på gibberish

Det här är inget annat än att man helt enkelt improviserar en scen, en sketch, men man talar bara gibberish.

Svårigheten ligger i att få publiken i att förstå vad det är som händer utan att man använder ord på deras egna språk.

Gibberish, kroppspråk, plats, mim, tonläge, o.s.v. kan användas för att förmedla innehållet och handlingen även om publiken inte förstår exakt vad det är för ord som sägs.

Lämna en kommentar