Stop and Go

Deltagarna går runt i rummet. De går på instruktionen "gå" och stannar vid
instruktionen "stopp".
Ytterligare två instruktioner, "hopp" och "klapp", läggs till.
Nu ändras instruktionerna så att gå = stop / stop = gå / klapp =
hoppa / hoppa = klappa.

Ju självsäkrare deltagarna är desto fler begrepp kan läggas till.

Lämna en kommentar