Härmapa

Några skådespelar, vanligtvis två eller tre, improviserar en scen. Övriga skådespelare står vid sidan. När som helst kan något ropa "bryt". Skådespelarna upprepar då de sista replikerna. Den som ropade bryt kan då hoppa in istället för någon av de befintliga skådespelarna på scenen och ska upprepa dennes replik. Utifrån denna tidpunkt fortsätter handlingen.

# Man får gärna fortsätta den befintliga handlingen när man bryter, man måste inte börja på något helt nytt.
# Flera skådespelare kan bytas ut vid ett och samma avbrott.

Alternativ

Förutom bryt kan man även ropa ändra. Då ska man göra något annorlunda eller säga någonting annorlunda istället för att bara upprepa det som sades.

Lämna en kommentar