Det låter som en sång

En sketch utspelas. När ”den som bestämmer” hör en replik eller några ord som är lämpliga så säger denne: … Det låter som en sång!

Musik sätts på. Den skådespelare som sa repliken sjunger en kort sång där de första orden i sången börjar med den sist nämnda repliken. -T.ex:

– ”Dörren är låst”
– ”Kan du inte komma ut?”

Det låter som en sång!

– Till musik: ”Kan du inte komma ut”

Vid jämna mellanrum och vid lämpliga tillfällen kan man avbryta med en sådan sång.

Är det möjligt att föra handlingen vidare inom ramen för det som sägs i sången?

Man kan dansa eller göra koreografi till sången, det brukar bidra.

Det blir ofta roligt om sången blir en kontrast till situationen som utspelas. T.ex. en trist kontorsmiljö, där man brister ut i en känslosam eller glad sång.

Förbered genom att ha tillgång till ett antal varierande musikstycken och ackompanjemang utan sång eller text.

Lämna en kommentar