Gibberish radioteater

Börja med att låta gruppen göra en kort oförberedd massimprovisation där alla bara skall använda det påhittade språket jibberish. Det kan t.ex. vara att det är en stor rea i en populär butik och alla skall vara där och handla eller jobba. Bara för att alla skall få bekanta sig lite med hur språket kan låta.

Dela sedan in deltagarna i större grupper och ge dem förberedelsetid till att göra en radioteater på jibberish. Det skall vara en kort scen eller historia där olika saker händer. Låt sedan grupperna spela upp sin radioteater för varandra och de som lyssnar skall blunda eller inte kolla mot gruppen.
Uppmärksamma varje grupp på att de skall lyssna extra noga på en annan grupp. T.ex. att grupp 1 på grupp 2, grupp 2 på grupp 3, grupp 3 på grupp 1.

Efter alla har spelat upp går deltagarna tillbaka till sina grupper och nu får de i uppgift att de skall återskapa den radioteater ifrån den gruppen de lyssnade extra noga på. Fast den här gången på svenska och publiken kommer få titta.

När alla grupper har spelat upp och ni har pratat om dessa scener kan du låta grupperna också berätta vad de hade tänkt för händelser när de gjorde jibberish scenerna.

Exempel på användningsområden

Denna övning tar en längre tid men kan ändå vara problematisk att dela upp över flera lektioner. Övningens främsta användingsområde är att lyssna och tolka men också hur man kan berätta något utan direkta ord. Att enbart ljud eller jibberish också berättar någonting, även fast det kan vara svårt att tolka. Passar troligen bra i de flesta grupper men de bör nog ha tränat på lättare ljudövningar innan.

Lämna en kommentar