Blinda mördare och offer

Personer sprider ut sig i rummet. De blundar.

En person väljs ut att vara mördare. Därefter får personerna vandra fritt i rummet, de måste dock fortsätta blunda.

Varje gång mördaren stöter ihop med någon annan, så ska mördaren trycka på dennes hand/arm. Denne är nu att anses som mördad, den ska skrika, får slå upp ögonen, och är ute ur leken.

Vid behov kan det behövas några som vaktar så att de blundande inte springer in i farliga föremål eller väggar.

Alternativ

De som mördas blir också mördare.

Alternativ

När två mördare går ihop så blir de båda vanliga dödliga personer igen.

Alternativ

En person är mördare, och en annan person utses att vara en helare. Helaren ska också blunda, men kan återuppliva en person som blivit mördad. Helaren lokaliserar den mördade genom att lyssna efter skrik.

Lämna en kommentar