Associera sig över rummet

Alla i gruppen utom en står i ena kortsidan av rummet. En person ska ställa sig i andra änden av rummet.

Den person som står själv ska säga ett ord, vad som helst.

Alla i gruppen får nu ta ett steg framåt för varje ord de kan komma på som associerar med det sagda ordet. Det gäller för alla att ta sig hela vägen till andra änden av rummet.

När alla har kommit över till andra änden av rummet så går en ny person över till andra änden av rummet och säger ett nytt ord.

Lämna en kommentar