Ge föremål och replik

Dela in gruppen i större grupper. Låt varje grupp skriva ner 3-4 repliker (kan vara vadsomhelst) och låt dem välja ut några föremål till sina repliker.
När alla grupper är klara så byter de repliker och föremål med varandra, så en grupp skickar sina repliker åt ett håll och sina föremål åt ett annat håll.

Sedan, efter lite förberedelsetid, skall varje grupp göra en kort improvisation där de nya replikerna och föremålen används.

Exempel på användningsområden

En bra träning i att få inspiration från vad som helst. Improvisationerna blir också mindre prestigelösa då grupperna inte själva kan påverka de föremål och repliker de måste förhålla sig till. Därför fungerar den även bra till grupper som inte är så vana att improvisera.

Lämna en kommentar