Blind associationsring

Deltagarna står i ring.

Alla turas om att säga ett ord som associerar till det ord som den föregående personen bredvid nyss sa.

När ledaren säger till, så ska alla sluta sina ögon men fortsätta associationerna.

Fortsätt så till nästa fas inleds, nu ska alla personer frigöra sig från ringen och gå omkring i rummet försiktigt, försök att inte krocka.

Associationerna ska fortsätta, och man ska försöka lyssna på när det är min tur. Man hör på rösten vem det är som talar och det gäller att komma ihåg vem som var före i turordningen i ringen.

Fortsätt associationerna medan man går runt i rummet och blundar ett tag (var försiktiga så att ni inte krockar), sedan gäller det för var och en att åter hitta tillbaka till ringen, så att man åter står i samma position i ringen som när man började. Fortsätt att blunda. Det gäller att känna igen rösterna så att man kan ställa sig bredvid de personer man stod mellan förut.

Fortsätt associera i ringen, och öppna sedan ögonen :) Står man i samma turordning, gick det bra?

Lämna en kommentar