Kontrasterande karaktärer

Två och två.

I den här övningen ska paret improvisera en scen där man utgör karaktärer som är varandras motsatser.

Om en är modig så ska den andra framföra sin rädsla.

Om en är lat ska den andre vara överdrivet ambitiös.

Om en är social ska den andre vara enstörig o.s.v.

Allt man gör i scenen bör ha en koppling till hur man förhåller sig till och kontrasterar varandras karaktärsdrag.

Lämna en kommentar