Bara på gibberish

Det här är inget annat än att man helt enkelt improviserar en scen, en sketch, men man talar bara gibberish. Svårigheten ligger i att få publiken i att förstå vad det är som händer utan att man använder ord på deras egna språk. Gibberish, kroppspråk, plats, mim, tonläge, o.s.v. kan användas för att förmedla innehållet… Fortsätt läsa Bara på gibberish

Förmå den andre

Två improvisatörer ska gå upp på scenen och göra en kort improvisation. Innan de går upp så får varje improvisatör instruktioner om någonting som denne ska förmå den andre att utföra under improvisationen. Under tiden som instruktionen ges till den ena improvisatören så får den andra hålla för öronen och vice versa. Ingen av improvisatörerna… Fortsätt läsa Förmå den andre

Död på en minut

Ha en klocka/tidtagarur till hands. Tre personer på scenen. Publiken ger förutsättningarna för en scen. Inom en minut måste någon ha dött. Orsaken till dödsfallet bör gärna passa in i scenens förutsättningar och handling. Skådespelarna improviserar hur det går till. Efteråt måste kroppen tas om hand. Därefter går tre nya skådespelare upp på scen. Ta… Fortsätt läsa Död på en minut

Alfabetsföreställning

I den här föreställningen ska varje ny replik som sägs, börja med nästkommande bokstav i alfabetet. Man kan antingen prova försöka få föreställningen att sluta med en sista replik som börjar med bokstaven Ö, eller också kan man börja om från A igen, när man gått igenom hela alfabetet, och låta föreställningen få sluta när det… Fortsätt läsa Alfabetsföreställning

Allitterationer

Spela scener där alla orden i varje kommentar/replik måste börja på en och samma bokstav. Man kan byta bokstav efter ett replikskifte. Försök att inte tänka ut alla ord i hela meningen innan du börjar prata. Exempel * A: ”Hej Harald! Härlig hustru han har!” * B: ”Kan knappast kallas korrekt, Kalle…”

Adjektivscener

Publiken ger förslag på adjektiv. Adjektiv är ord som anger egenskaper eller tillstånd, såsom t.ex. varm, stark, ledsen, förlorad o.s.v. I den kommande scenen ska alla skådespelare försöka inneha denna egenskap eller detta tillstånd, så mycket som det bara går. Alternativ Varje skådespelare tilldelas sitt eget personliga adjektiv. Man kan låta varje skådespelare ha sitt… Fortsätt läsa Adjektivscener

Berättelse från A till Ö

Vanligtvis sitter man eller står i en ring när man gör den här övningen. Man ska skapa en berättelse. I tur och ordning lägger man till en mening till berättelsen. Meningen måste dock börja med rätt bokstav. Den första personen börjar på bokstaven A, nästa person på bokstaven B osv. Glöm inte Q, Z, X,… Fortsätt läsa Berättelse från A till Ö

Bestämt antal ord

Man spelar en scen med totalt två till fyra skådespelare. Man ska i förväg specificera hur många ord som respektive skådespelare måste säga varje gång denne säger någonting. T.ex. 1, 2, 3 eller 4-ordsrepliker.

Dockorna

Två dockor, två dockskötare. Varje skötare har varsin docka. Dockorna får prata, men inte röra sig. Eventuellt finns även en utomstående, exempelvis en programledare. Dockskötarna ska få dockorna att röra på sig genom att konkret flytta, vrida och leda dockorna och deras kroppar/kroppsdelar. Dockskötarna kan tänka på hur dockorna är vända i förhållande till varandra… Fortsätt läsa Dockorna

Bara frågor

Två och två, improviserar en scen, kanske med givna förutsättningar. Kruxet i den här övningen är att spelarna bara får ställa frågor till varandra. Om man får en fråga så får man inte svara med annat än en motfråga. Hur får man handlingen att gå vidare trots denna begränsning? Att tänka på 1. Det är… Fortsätt läsa Bara frågor

Känsloscener

Publiken ger förslag på känslor, t.ex. ledsen, arg, förälskad, o.s.v. I den kommande scenen ska alla försöka inneha denna känsla, så mycket som det bara går. Alternativ Varje skådespelare tilldelas sin egen känsla. Man kan låta varje skådespelare ha sin känsla under hela scenen, men man kan också tilldela nya känslor till skådespelare under scenens… Fortsätt läsa Känsloscener