Samtidigt

Spela en scen. Vid någon punkt i scenen ropar publiken ”Samtidigt…” och en ny uppsättning av spelare startar en helt ny scen. När det ropas ”Samtidigt…” igen, återupptas den första scenen.

På det sättet flyttas det mellan de två scenerna tills de slutligen förenas till en scen i slutet av övningen.

Lämna en kommentar