Karaktärer som objekt

Två personer. Den ene personen ska ta fram en sak, ett objekt, ur fantasin och sedan säga till den andre personen.

Du är precis som en …<saken>.

Sedan ska man alltså berätta för den andre personen hur denne är precis som den där saken.

Efter en monolog om detta som kan vara ungefär 30 sekunder till en minut ska sedan den andre personen, i egenskap av den beskrivna karaktären ge någon form av respons på beskrivningen.

Lämna en kommentar