Mer eller stop

Då och då avbryter man scenen och frågar publiken om de vill ha mer (då ropar de mer), eller om de vill att scenen ska avbrytas (då ropar de stop).

Lämna en kommentar