Fånga publiken med din story

* Spelare A definerar en plats genom en pantomimisk handling. Det ska inte ta mer än tio sekunder.
* Spelare B lägger nu till en relation och en status genom en kort handling. Det får pratas.
* Spelare A förklarar nu muntligt vad problemet är.
* B höjer ”insatsen” genom att förtydliga varför problemet är särskilt betydande för de involverande, så att även publiken känner att det är medtagande.
* A och B löser nu problemet i en scen.

Om spelarna har lärt sig konceptet, så ska det användas genom att scener spelas på detta sätt.

Lämna en kommentar