Lerstaty med budskap

Dela in gruppen två och två. Varje par skall nu göra en liten staty av lera. Skulpturen skall förmedla ett budskap och gruppen skall också ha tänkt ut var någonstans den här statyn står.

När alla är klara ställs statyerna ut på olika platser i rummet. Sedan går paren runt och kollar på alla statyer och skriver ett namnförslag på vad denna skapelse skulle kunna kallas.

När man har skrivit på alla så går man tillbaka till sin staty och läser de förslag man fått. Varje par presenterar sedan sin staty, vad man tänkte att den hade för budskap och läser upp de namnförslag man fått för de andra.

Exempel på användningsområden

Detta är en övning som också kan ta en längre tid, men man kan också fördela upp de olika momenten vid olika tillfällen. I övningen får man träna på kreativt skapande, men också tänka på var den här statyn skulle behövas och vad den skall förmedla. Eftersom man jobbar två och två är det också ett tillfälle att möta någon i gruppen man kanske inte jobbat tillsammans med förrut. Sedan kan det vara givande att få reda på lite hur andra tolkar ens skapelse, genom de namn som lämnas som förslag. Och slutligen så kommer troligen deltagarna tycka det är roligare att lyssna på varandra när de har fått vara med och ge dessa namnförslag och fått spåna fritt om statyerna först.

Lämna en kommentar