En dag i livet

Man ber en från publiken att berätta om hur en vanlig dag ter sig. Man kan ställa frågor, t.ex:

Var bor du?
Med vilka bor du?
Vad jobbar du med?
Hur tar du dig till jobbet och hem?
Har du några fritidsintressen?
O.s.v.

Improvisera sedan en berättelse som utgår från hur en vanlig dag ser ut för deltagaren. Gör dock gärna berättelsen så att det verkligen blir en story med dramatik. Använd den givna informationen och förtydliga personens egenskaper i handlingen. Det är inte nödvändigt att spela upp hela dagen.

Alternativ

Man ber publikgästen att tuta (t.ex. i en tuta) varje gång som skådespelarnas tolkning skiljer sig från den riktiga versionen. Skådespelarna kan i denna version gärna överdriva så att publikgästen får möjlighet att tuta.

Alternativ

Fråga när personen är född och läs dagens horoskop. Gör om den vanliga dagen men gör den så som den skulle sett ut för horoskopet utsagor slår in.

Alternativ

Gör flera olika varianter av samma dag. T.ex. spela upp dagen i olika genrer.

Lämna en kommentar