Fyrar och båtar

Halva gruppen står utspridda över golvet. De är fyrarna.
Andra halvan står på rummets ena kortsida och blundar. De är båtarna.

Den gruppen som blundar skall nu ta sig över till andra kortsidan hela tiden med slutna ögon.
De som står utplacerade som fyrar kan hjälpa båtarna på deras väg genom att ljuda genom pip-pip-pip ljud i varierande styrka beroende på hur "fel" båtarna färdas. Tex om en båt är på väg in i en fyr eller seglar i helt fel riktning.
Fyrarna skall se till att båtarnas färd skall bli så trygg som möjligt.

De fyrarna som redan passerats i rummet kan i tystnad röra sig till kortsidan för att mjukt ta emot båtarna då de kommer fram till sin nya hamn.

Byt av båtar och fyrar.

Exempel på användningsområden

Trygghetsövning.

Varianter och liknande övningar:

Lämna en kommentar