Mänsklig lera

En person ska vara ursprungligt lealös och spelar alltså "lera". En annan person ska spela "modellen". Den som är modellen ställer sig bakom leran så att lerpersonen inte ser modellen. Sen har vi en tredje person som är konstnär. Modellen intar en konstärlig statyposition med kroppen. Konstnären ska nu forma lerpersonen så att denne ser ut precis som modellen. Kruxet är bara att konstnären får inte prata med leran, inte heller får konstnären röra vid leran eller visa med sin egen kropp hur leran ska stå. Konstnären får bara förmå leran att inta rätt position genom att mima och peka och annat kroppsspråk.

Lämna en kommentar