Rörelseleken

Alla står i en cirkel.

En person gör en rörelse med hela eller del av kroppen. Om man vill kan man även köra med att man gör ett ljud till rörelsen.

Nästa person ska försöka göra exakt samma rörelse, och även samma ljud, om man kör med ljud. Oavsiktligt kommer det dock hända att man lägger till andra rörelser eller andra ljud, man kanske till och med råkar göra en rörelse eller ett ljud som skiljer sig markant med föregående. Försök då att behåll detta, d.v.s. varje person ska försöka härma den föregående personens rörelse och ljud och bortse från tidigare varianter.

Resultatet kommer att bli en slags rörelsevariant av viskleken.

Ta även med oavsiktliga ljud och rörelser eller ticks. Betrakta och inkorporera allt som sker i rundgången.

Lämna en kommentar