Oförberedda raden

Alla skådespelarna står på en rad och har ett unikt nummer, 1, 2, 3… o.s.v.

Nämn två nummer, dessa två personer ska nu omedelbart gå fram, den ene ska påbörja någon slags aktivitet, och den andra ska säga någonting eller påbörja en diskussion. Kör scenen kort utifrån detta. Avbryt där och ropa två nya nummer (slumpmässigt, det är därför man använder nummer istället för namn).

Lämna en kommentar