Aktivt lyssnande

Sitt i par mitt emot varandra på på stolar eller på golv.

Steg 1

Första personen börjar med att under en minut berätta om saker som man skulle vilja bli bättre på när det gäller teater. Ledaren tar tid.

Andra personen lyssnar aktivt utan att kommentera, och utan att reagera med kroppen eller återkoppla på något särskilt sätt.

Byt. Båda skall göra samma sak.

Steg 2

Första personen berättar under en minut om saker som man är bra på när det gäller teater.

Andra personen lyssnar som innan.

Byt. Båda skall göra samma sak.

Steg 3

Hela gruppen samlas, var och en ska berätta tre saker som man är bra på när det gäller teater. Man ska berätta dessa tre saker utan att använda förminskande ord såsom: kanske, ibland, ganska…

De andra i gruppen lyssnar hela tiden utan att avbryta, kommentera eller reagera på annat sätt.

Steg 4

Om man vill kan man avsluta övningen genom att tala i mindre grupper om skillnaden mellan självkänsla och självförtroende.

Lämna en kommentar