Öppna erbjudanden

Om man ger ett så kallat öppet erbjudande så har man ingen avsikt att kommunicera. A intar en pose, B fotograferar honom, A säger tack! B står på ett ben, A spikar fast en hästsko på det andra, B säger tack! A lägger sig på golvet, B skyfflar över jord, A säger tack.

Alternativ

Med vardagsprat. Prova att gör ovanstående övning medan man diskuterar någonting helt annat. Te.x: Fint väder idag! Vad heter din hund? Det blir då svaråre att tänka på vad man gör i själva övningen och kanske agerar mer automatiskt och spontant i rörelsen.

Lämna en kommentar