Problem och pryl

Två personer går mot varandra från varsitt håll och möts.

Varje person tänker i förväg ut ett problem som man har och en sak som man har med sig. När personerna möts så berättar först den ena om sitt problem och om saken. Sedan berättar den andra personen om sitt problem och sin sak.

Den första personen ska sedan snabbt hitta på hur den andra personen ska få sitt problem löst med den sak man har med sig. Den andra personen löser sedan den första personens problem med sin sak.

Istället för enbart problem kan man även vara mer drastisk och kalla det för en livskris som man går igenom eller något liknande.

Lämna en kommentar